Archer ( - )

Name: Archer
Sex: Female
Spouse: Fosbury ( - )

Marriage

Spouse Fosbury ( - )